f4: Instelschijven aanpassen

  1. G knop
  2. A menu Aangepaste instellingen

Pas de werking van de hoofd- en secundaire instelschijven aan.

Omgekeerde rotatie

Keer de draairichting van de instelschijven om voor geselecteerde bewerkingen.

  • Markeer [ Belichtingscompensatie ] of [ Sluitertijd/diafragma ] en druk op 2 om ( M ) te selecteren of de selectie ongedaan te maken ( U ).
  • Druk op J om de wijzigingen op te slaan en af te sluiten.

Wijzig hoofd/sub

Draai de rollen van de hoofd- en secundaire instelschijven om.

OptieBeschrijving
[ Belichtingsinstelling ]Als [ Aan ] is geselecteerd, regelt de hoofdinstelschijf het diafragma en de sluitertijd van de secundaire instelschijf. Als [ Aan (Modus A) ] is geselecteerd, wordt de hoofdinstelschijf gebruikt om het diafragma alleen in stand A in te stellen.
[ Autofocus instelling ]Als [ Aan ] is geselecteerd en [ Scherpstelmodus/AF-veldstand ] is toegewezen aan een bedieningselement met persoonlijke instelling f2 [ Aangepaste bedieningselementen (opname) ], kunt u de AF-veldstand kiezen door de bedieningsknop ingedrukt te houden en aan de instelschijf en scherpstelmodus door de knop ingedrukt te houden en aan de secundaire instelschijf te draaien.

Menu's en afspelen

Kies de rollen die worden gespeeld door de multi-selector en instelschijven tijdens afspelen en menunavigatie.

OptieBeschrijving
[ Aan ]Afspelen:
  • De hoofdinstelschijf kan worden gebruikt om de foto te kiezen die wordt weergegeven tijdens schermvullende weergave. De secundaire instelschijf kan worden gebruikt om vooruit of achteruit te springen, afhankelijk van de optie die is geselecteerd voor [ Sub-dial frame forward ].
  • Tijdens het afspelen van miniaturen kan de hoofdinstelschijf worden gebruikt om miniaturen te markeren en de secundaire instelschijf om omhoog of omlaag te bladeren.
Menu's*:
Gebruik de hoofdinstelschijf om menu-items te markeren. Als u de secundaire instelschijf naar rechts draait, wordt het submenu voor de gemarkeerde optie weergegeven. Als u deze naar links draait, wordt het vorige menu weergegeven.
2[ Aan (foto review uitgesloten) ]Wat betreft [ Aan ] behalve dat de instelschijven niet kunnen worden gebruikt voor weergave tijdens het bekijken van foto's.
[ Uit ]Gebruik de multi-selector om de foto te kiezen die wordt weergegeven tijdens schermvullende weergave of om foto's of menu-items te markeren.
  1. De secundaire instelschijf kan niet worden gebruikt om gemarkeerde items te selecteren. Druk op J of 2 om gemarkeerde items te selecteren.

Sub-dial frame vooruit

Kies de bewerking die wordt uitgevoerd bij het draaien van de secundaire instelschijf tijdens schermvullende weergave. Deze optie wordt alleen van kracht wanneer [ Aan ] of [ Aan (uitgezonderd fotocontrole) ] is geselecteerd voor [ Menu's en afspelen ].

OptieBeschrijving
[ 10 kaders ]Spring 10 frames tegelijk vooruit of achteruit.
[ 50 kaders ]Spring 50 frames tegelijk vooruit of achteruit.
c[ Beoordeling ]Ga naar de volgende of vorige foto's met de geselecteerde beoordeling. Om de beoordeling te kiezen, markeert u [ Beoordeling ] en drukt u op 2 .
P[ Beveiligen ]Ga naar de volgende of vorige beveiligde foto.
C[ Alleen foto's ]Ga naar de volgende of vorige foto.
1[ Alleen video's ]Ga naar de volgende of vorige video.
u[ Map ]Draai aan de secundaire instelschijf om een map te selecteren.

A Persoonlijke instellingen: fijnafstemming van camera-instellingen