f4: Instelschijven aanpassen

  1. G knop
  2. A menu Aangepaste instellingen

Pas de werking van de hoofd- en secundaire instelschijven aan.

Omgekeerde rotatie

Keer de draairichting van de instelschijven om voor geselecteerde bewerkingen.

  • Markeer [ Belichtingscompensatie ] of [ Sluitertijd/diafragma ] en druk op 2 om ( M ) te selecteren of de selectie ongedaan te maken ( U ).
  • Druk op J om de wijzigingen op te slaan en af te sluiten.

Verander hoofd/sub

Keer de rollen van de hoofd- en secundaire instelschijven om.

KeuzeBeschrijving
[ Belichtingsinstelling ]Als [ Aan ] is geselecteerd, regelt de hoofdinstelschijf het diafragma en de sluitertijd van de secundaire instelschijf. Als [ Aan (modus A) ] is geselecteerd, wordt de hoofdinstelschijf alleen gebruikt om het diafragma in te stellen in modus A.
[ Autofocus instelling ]Als [ Aan ] is geselecteerd en [ Scherpstelmodus/AF-veldstand ] is toegewezen aan een bediening met persoonlijke instelling f2 [ Aangepaste bediening (opname) ], kunt u de AF-veldstand kiezen door de knop ingedrukt te houden en aan de hoofdknop te draaien. instelschijf en scherpstelstand door de bedieningsknop ingedrukt te houden en aan de secundaire instelschijf te draaien.

Menu's en afspelen

Kies de functies van de multi-selector en instelschijven tijdens het afspelen en menunavigatie.

KeuzeBeschrijving
[ Aan ]Afspelen:
  • De hoofdinstelschijf kan worden gebruikt om de foto te kiezen die wordt weergegeven tijdens schermvullende weergave. De secundaire instelschijf kan worden gebruikt om vooruit of achteruit te springen, afhankelijk van de optie die is geselecteerd voor [ Subdial frame vooruit ].
  • Tijdens het afspelen van miniaturen kan de hoofdinstelschijf worden gebruikt om miniaturen te markeren en de secundaire instelschijf kan worden gebruikt om pagina's omhoog of omlaag te gaan.
Menu's*:
Gebruik de hoofdinstelschijf om menu-items te markeren. Door de secundaire instelschijf naar rechts te draaien, wordt het submenu voor de gemarkeerde optie weergegeven. Naar links draaien geeft het vorige menu weer.
2[ Aan (exclusief fotoreview) ]Wat [ Aan ] betreft, behalve dat de instelschijven niet kunnen worden gebruikt voor weergave tijdens het terugkijken van foto's.
[ Uit ]Gebruik de multi-selector om de foto te kiezen die tijdens schermvullende weergave wordt weergegeven of om foto's of menu-items te markeren.
  1. De secundaire instelschijf kan niet worden gebruikt om gemarkeerde items te selecteren. Druk op J of 2 om gemarkeerde items te selecteren.

Sub-dial beeld vooruit

Kies de bewerking die wordt uitgevoerd bij het draaien van de secundaire instelschijf tijdens schermvullende weergave. Deze optie wordt alleen van kracht als [ Aan ] of [ Aan (beeldcontrole uitgezonderd) ] is geselecteerd voor [ Menu's en afspelen ].

KeuzeBeschrijving
[ 10 kaders ]Spring 10 frames per keer vooruit of achteruit.
[ 50 kaders ]Spring 50 frames per keer vooruit of achteruit.
c[ Beoordeling ]Ga naar de volgende of vorige foto's met de geselecteerde beoordeling. Om de classificatie te kiezen, markeert u [ Rating ] en drukt u op 2 .
P[ Beschermen ]Ga naar de volgende of vorige beveiligde foto.
C[ Alleen foto's ]Ga naar de volgende of vorige foto.
1[ Alleen video's ]Ga naar de volgende of vorige video.
u[ Map ]Draai aan de secundaire instelschijf om een map te selecteren.

A Persoonlijke instellingen: camera-instellingen nauwkeurig afstellen