Een ingebouwde flitser gebruiken

 1. Monteer een flitser op de accessoireschoen van de camera.

  Zie de documentatie die bij het apparaat is geleverd voor details.
 2. Zet de camera en flitser aan.
  De flitser begint met opladen; de flitsgereedaanduiding ( c ) verschijnt in de opnameweergave wanneer het opladen is voltooid.
 3. Kies de flitsbesturingsmodus ( Flitsbesturingsmodus ) en flitsmodus ( Flitsmodi ).
 4. Pas sluitertijd en diafragma aan.
 5. Foto's maken.

Sluitertijd

Bij gebruik van een optionele flitser kan de sluitertijd als volgt worden ingesteld:

ModusSluitertijd
bAutomatisch ingesteld door camera (1/200 s–1/60 s)
P , AAutomatisch ingesteld door camera (1/200 s–1/60 s)*
S1/200 s–30 s
m1/200 s–30 s, lamp , tijd
 1. De sluitertijd kan worden ingesteld op slechts 30 seconden als langzame synchronisatie, synchronisatie op het tweede gordijn of langzame synchronisatie met rode-ogenreductie is geselecteerd voor de flitsmodus.

Flitsers van derden

De camera kan niet worden gebruikt met flitsers die spanningen van meer dan 250 V zouden toepassen op de X-contacten van de camera of kortsluitcontacten op de accessoireschoen. Het gebruik van dergelijke flitsers kan niet alleen de normale werking van de camera verstoren, maar ook de flitssynchronisatiecircuits van de camera en/of flitser beschadigen.

i-DDL-flitssturing

Wanneer een optionele flitser die het Nikon Creatief Verlichtingssysteem ondersteunt, is bevestigd en ingesteld op DDL, gebruikt de camera monitorvoorflitsen voor een gebalanceerde of standaard "i-DDL-invulflits"-flitsregeling. i-DDL-flitssturing is niet beschikbaar bij flitsers die het Nikon Creatief Verlichtingssysteem niet ondersteunen. De camera ondersteunt de volgende typen i-DDL-flitssturing:

FlitsbesturingBeschrijving
i-DDL gebalanceerde invulflitsDe camera maakt gebruik van "i-DDL uitgebalanceerde invulflits"-flitssturing voor een natuurlijke balans tussen het hoofdonderwerp en de omgevingsverlichting van de achtergrond. Nadat de ontspanknop is ingedrukt en direct voor de hoofdflits, zendt de flitser een reeks monitor-voorflitsen uit die de camera gebruikt om de flitsoutput te optimaliseren voor een balans tussen het hoofdonderwerp en de omgevingsverlichting van de achtergrond.
Standaard i-DDL-invulflitsDe flitsoutput wordt aangepast om de verlichting in het frame naar een standaardniveau te brengen; er wordt geen rekening gehouden met de helderheid van de achtergrond. Aanbevolen voor opnamen waarbij het hoofdonderwerp wordt benadrukt ten koste van achtergronddetails, of wanneer belichtingscompensatie wordt gebruikt.
 • Standaard i-DDL-invulflits wordt automatisch geactiveerd wanneer [ Spotmeting ] is geselecteerd.