Helderheid monitoren

  1. G knop
  2. B instellingenmenu

Druk op 1 of 3 om de helderheid van de monitor aan te passen. Kies hogere waarden voor meer helderheid, lagere waarden voor minder helderheid.

  • [ Monitorhelderheid ] kan alleen worden aangepast wanneer de monitor het actieve beeldscherm is. Het kan niet worden aangepast wanneer [ Alleen zoeker ] is geselecteerd voor monitormodus of wanneer uw oog naar de zoeker is gericht.
  • Hogere waarden verhogen het verbruik van de batterij.