d6: Opeenvolging van bestandsnummers

 1. G knop
 2. A menu Aangepaste instellingen

Kies een optie voor bestandsnummering.

KeuzeBeschrijving
[ Aan ]Wanneer een nieuwe map wordt gemaakt of een nieuwe geheugenkaart in de camera wordt geplaatst, gaat de bestandsnummering verder vanaf het laatst gebruikte nummer. Dit vereenvoudigt bestandsbeheer door het voorkomen van dubbele bestandsnamen te minimaliseren wanneer meerdere kaarten worden gebruikt.
[ Uit ]Wanneer een nieuwe map wordt aangemaakt of een nieuwe geheugenkaart wordt geplaatst, begint de bestandsnummering opnieuw vanaf 0001. Als de huidige map al beelden bevat, gaat de bestandsnummering verder vanaf het hoogste bestandsnummer in de huidige map.
Als u [ Uit ] selecteert nadat u [ Aan ] hebt geselecteerd, slaat de camera het huidige bestandsnummer op. De volgende keer dat [ Aan ] wordt geselecteerd, wordt de bestandsnummering hervat vanaf de eerder opgeslagen waarde.
[ Resetten ]Reset de bestandsnummering voor [ Aan ]. Als de huidige map leeg is, begint de bestandsnummering vanaf 0001 bij de volgende gemaakte foto. Als de huidige map afbeeldingen bevat, wordt aan de volgende gemaakte foto een bestandsnummer toegewezen door één toe te voegen aan het hoogste bestandsnummer in de huidige map.

Opeenvolging van bestandsnummers

 • Als er een foto wordt gemaakt terwijl de huidige map een foto met nummer 9999 bevat, wordt er een nieuwe map gemaakt en begint de bestandsnummering opnieuw vanaf 0001.
 • Wanneer het huidige mapnummer 999 bereikt, kan de camera geen nieuwe mappen meer maken en wordt de ontspanknop uitgeschakeld als:
  • de huidige map bevat 5000 foto's (daarnaast wordt video-opname uitgeschakeld als de camera berekent dat het aantal bestanden dat nodig is om een video van de maximale lengte op te nemen, zou resulteren in een map met meer dan 5000 bestanden), of
  • de huidige map bevat een foto met het nummer 9999 (bovendien wordt video-opname uitgeschakeld als de camera berekent dat het aantal bestanden dat nodig is om een video van de maximale lengte op te nemen, zou resulteren in een bestand met een nummer hoger dan 9999).
  Om de opname te hervatten, kiest u [ Resetten ] voor persoonlijke instelling d6 [ Bestandsnummervolgorde ] en formatteert u vervolgens de geheugenkaart of plaatst u een nieuwe geheugenkaart.

Mapnummering

 • Als er een foto wordt gemaakt terwijl de huidige map 5000 foto's bevat of een foto met het nummer 9999, wordt er een nieuwe map gemaakt en geselecteerd als de huidige map.
 • De nieuwe map krijgt een nummer dat één hoger is dan het huidige mapnummer. Als er al een map met dat nummer bestaat, krijgt de nieuwe map het laagst beschikbare mapnummer toegewezen.

A Persoonlijke instellingen: camera-instellingen nauwkeurig afstellen