a3: Focus volgen met lock-on

  1. G knop
  2. A menu Aangepaste instellingen

Kies hoe snel de scherpstelling reageert als er iets tussen het onderwerp en de camera passeert wanneer AF-C is geselecteerd voor scherpstelstand of wanneer AF-A is geselecteerd en u opnamen maakt in AF-C .

  • Kies [ 5 ( Vertraagd ) ] om de focus op uw oorspronkelijke onderwerp te behouden.
  • Kies [ 1 ( Snel ) ] om het gemakkelijker te maken om de focus te verschuiven naar objecten die uw gezichtsveld overschrijden.
  • Als [ Automatisch veld-AF ], [ Automatisch veld-AF (mensen) ] of [ Automatisch veld-AF (dieren) ] is geselecteerd voor AF-veldstand, werkt de AF-respons bij geblokkeerde opname in stand [ 3 ] wanneer [ 2 ] of [ 1 ( Snel ) ] is geselecteerd.

A Persoonlijke instellingen: fijnafstemming van camera-instellingen