O tomto dokumente

Symboly

Tento dokument používa nasledujúce symboly a konvencie. Použite ich na pomoc pri hľadaní informácií, ktoré potrebujete.

DTáto ikona označuje poznámky, informácie, ktoré by ste si mali prečítať pred použitím tohto produktu.
ATáto ikona označuje tipy, dodatočné informácie, ktoré môžu byť užitočné pri používaní tohto produktu.
0Táto ikona označuje odkazy na iné časti tohto dokumentu.

dohovorov

  • Tento fotoaparát používa pamäťové karty SD, SDHC a SDXC, ktoré sa v tomto dokumente označujú ako „pamäťové karty“. SD, SDHC a SDXC môžu byť príležitostne označované aj ako „SD pamäťové karty“.
  • V tomto dokumente sa nabíjačky batérií označujú ako „nabíjačky batérií“ alebo „nabíjačky“.
  • V tomto dokumente sa zobrazenie na monitore fotoaparátu počas snímania označuje ako „zobrazenie pri snímaní“.
  • V tomto dokumente sa smartfóny a tablety označujú ako „inteligentné zariadenia“.
  • V tomto dokumente sa výraz „predvolené nastavenia“ používa na označenie nastavení platných pri dodaní. Vysvetlenia v tomto dokumente predpokladajú, že sú použité predvolené nastavenia.

Pre vašu bezpečnosť

„Pre vašu bezpečnosť“ obsahuje dôležité bezpečnostné pokyny. Pred použitím fotoaparátu si ich prečítajte. Ďalšie informácie nájdete v časti „Pre vašu bezpečnosť“ ( Pre vašu bezpečnosť ).