Veľkosť obrazu

  1. G tlačidlo
  2. C menu snímania fotografií

Vyberte veľkosť obrázkov nasnímaných fotoaparátom v pixeloch. Všimnite si, že veľkosť obrázka sa líši v závislosti od možnosti vybratej pre oblasť obrázka.

Oblasť obrázkaVeľkosť obrazuVeľkosť (cm/in.) pri tlači s rozlíšením 300 dpi*
[ DX (24×16) ]Veľký (5568 × 3712 pixelov)Približne. 47,1 × 31,4 cm/18,6 × 12,4 palcov
Stredné (4176 × 2784 pixelov)Približne. 35,4 × 23,6 cm/13,9 × 9,3 palcov
Malý (2784 × 1856 pixelov)Približne. 23,6 × 15,7 cm/9,3 × 6,2 palca.
[ 1:1 (16×16) ]Veľký (3712 × 3712 pixelov)Približne. 31,4 × 31,4 cm/12,4 × 12,4 palcov
Stredné (2784 × 2784 pixelov)Približne. 23,6 × 23,6 cm/9,3 × 9,3 palcov
Malý (1856 × 1856 pixelov)Približne. 15,7 × 15,7 cm/6,2 × 6,2 palca.
[ 16:9 (24×14) ]Veľký (5568 × 3128 pixelov)Približne. 47,1 × 26,5 cm/18,6 × 10,4 palcov
Stredné (4176 × 2344 pixelov)Približne. 35,4 × 19,8 cm/13,9 × 7,8 palcov
Malý (2784 × 1560 pixelov)Približne. 23,6 × 13,2 cm/9,3 × 5,2 palca.
  1. Veľkosť tlače v palcoch sa rovná veľkosti obrázka v pixeloch vydelenej rozlíšením tlačiarne v bodoch na palec (dpi; 1 palec = 2,54 cm).