d2: Maximálny počet záberov v sérii

  1. G tlačidlo
  2. A Ponuka vlastných nastavení

Maximálny počet záberov, ktoré je možné nasnímať v jednej sérii v režimoch sériového snímania, je možné nastaviť na ľubovoľnú hodnotu od 1 do 100.

  • Upozorňujeme, že bez ohľadu na vybratú možnosť neexistuje žiadne obmedzenie počtu fotografií, ktoré je možné nasnímať v jednej sérii, ak je v režime S alebo M nastavená rýchlosť uzávierky 1 s alebo pomalšia a počas tichého fotografovania.

Vyrovnávacia pamäť

Používateľské nastavenie d2 [ Maximum shots per burst/Maximálny počet záberov v sérii ] sa používa na výber počtu záberov, ktoré možno nasnímať v jednej sérii. Počet záberov, ktoré je možné nasnímať pred naplnením vyrovnávacej pamäte a spomalením snímania, sa líši v závislosti od kvality obrazu a ďalších nastavení. Keď je vyrovnávacia pamäť plná, kamera zobrazí „ r00 “ a rýchlosť posunu snímok klesne.

A Custom Settings: Jemné doladenie nastavení fotoaparátu