D Ponuka prehrávania: Správa obrázkov

Ak chcete zobraziť ponuku prehrávania, vyberte kartu D (ponuka prehrávania) v ponukách fotoaparátu.

Ponuka prehrávania obsahuje nasledujúce položky:

Pozri tiež

„Predvolené nastavenia ponuky prehrávania“ ( Predvolené nastavenia ponuky prehrávania )