Mapovanie pixelov

 1. G tlačidlo
 2. B menu nastavenia

Mapovanie pixelov kontroluje a optimalizuje obrazový snímač fotoaparátu. Ak spozorujete neočakávané svetlé body na obrázkoch zhotovených fotoaparátom, vykonajte mapovanie pixelov podľa nižšie uvedeného popisu.

 • Mapovanie pixelov je dostupné len vtedy, keď je pripojený objektív s bajonetom Z alebo voliteľný adaptér bajonetu FTZ II / FTZ .
 • Aby ste predišli neočakávanej strate napájania, použite jeden z nasledujúcich zdrojov napájania:
  • Plne nabitá batéria
  • Voliteľný nabíjací AC adaptér EH‑7P
  • Voliteľný sieťový adaptér EH‑8P s káblom USB UC‑E25 (s konektormi typu C na oboch koncoch)
  • Prenosné nabíjačky (powerbanky)
 1. V ponuke nastavenia vyberte možnosť [ Pixel mapping ].
  Zapnite fotoaparát, stlačte tlačidlo G a v ponuke nastavenia vyberte položku [ Pixel mapping ].
 2. Zvoľte [Štart].
  Spustí sa mapovanie pixelov. Počas operácie sa zobrazí správa.
 3. Po dokončení mapovania pixelov fotoaparát vypnite.

Mapovanie pixelov

 • Nepokúšajte sa ovládať fotoaparát, kým prebieha mapovanie pixelov. Nevypínajte fotoaparát ani nevyberajte batériu.
 • Mapovanie pixelov nemusí byť dostupné, ak je vnútorná teplota fotoaparátu zvýšená.