Monitorujte vyváženie farieb

 1. G tlačidlo
 2. B menu nastavenia

Upravte vyváženie farieb monitora podľa svojho vkusu.

 • Vyváženie farieb sa nastavuje pomocou multifunkčného voliča. Stlačením 1 , 3 , 4 alebo 2 upravte vyváženie farieb, ako je znázornené nižšie. Zmeny uložíte stlačením J

  1Zvýšte zelenú
  2Zvýšte jantárovú farbu
  3Zvýšte purpurovú
  4Zvýšte modrú
 • Vyváženie farieb monitora sa vzťahuje len na ponuky, prehrávanie a zobrazenie snímania; fotografie a videá nasnímané fotoaparátom nie sú ovplyvnené.
 • Referenčný obrázok je buď posledný nasnímaný obrázok, alebo v režime prehrávania posledný zobrazený obrázok. Ak pamäťová karta neobsahuje žiadne obrázky, namiesto toho sa zobrazí prázdny rámik.
 • Ak chcete vybrať iný obrázok, stlačte tlačidlo W ( Q ). Zvýraznite požadovaný obrázok a stlačením J ho vyberte ako referenčný obrázok.
 • Ak chcete zobraziť zvýraznený obrázok zväčšený, stlačte a podržte tlačidlo X