d8: Špičkové zaostrenie

  1. G tlačidlo
  2. A Ponuka vlastných nastavení

Keď je v režime manuálneho zaostrovania zapnuté zaostrovanie, zaostrené objekty sú na displeji označené farebnými obrysmi. Farbu si môžete vybrať.

Špičková úroveň

Vyberte si z možností [ 3 (vysoká citlivosť) ], [ 2 (štandardné) ], [ 1 (nízka citlivosť) ] a [ Off ]. Čím vyššia hodnota, tým väčšia hĺbka sa zobrazí ako zaostrená.

Špičková melírovacia farba

Vyberte farbu zvýraznenia.

A Custom Settings: Jemné doladenie nastavení fotoaparátu