Odstrániť

  1. G tlačidlo
  2. D menu prehrávania

Odstráňte viacero obrázkov. Ďalšie informácie nájdete v časti „Vymazanie viacerých obrázkov“ ( Odstránenie viacerých obrázkov ).

MožnosťPopis
Q[ Vybrané obrázky ]Vymazať vybrané obrázky.
i[ Obrázky nasnímané vo vybraných dátumoch ]Vymažte všetky snímky nasnímané vo vybratých dátumoch.
R[ Všetky obrázky ]Vymažte všetky snímky v priečinku aktuálne vybratom pre [ Playback folder ] v ponuke prehrávania.