Dotykové ovládanie

  1. G tlačidlo
  2. B menu nastavenia

Upravte nastavenia pre dotykové ovládanie monitora.

Zapnutie/vypnutie dotykového ovládania

Povoliť alebo zakázať dotykové ovládanie. Ak chcete povoliť dotykové ovládanie len v režime prehrávania, vyberte možnosť [ Playback only ].

Prehrávanie na celej snímke švihá

Vyberte, či sa nasledujúca snímka pri prehrávaní na celej obrazovke zobrazí rýchlym pohybom doľava alebo doprava.

MožnosťPopis
S[ Vľavo U Vpravo ]Rýchlym pohybom doľava zobrazíte ďalší obrázok.
T[ Vľavo V Vpravo ]Rýchlym pohybom doprava zobrazíte ďalší obrázok.