d7: Zobrazenie rámcovej mriežky

  1. G tlačidlo
  2. A Ponuka vlastných nastavení

Zobrazte mriežkové čiary 3×3 (9 dielikov) alebo 4×4 (16 dielikov), ktoré sú užitočné na kontrolu kompozície na displeji.

A Custom Settings: Jemné doladenie nastavení fotoaparátu