Tichá fotografia

  1. G tlačidlo
  2. C menu snímania fotografií

Eliminujte zvuky uzávierky počas snímania ( Tichá fotografia ).

MožnosťPopis
[ zapnuté ]Eliminujte vibrácie spôsobené uzávierkou. Používa sa pre krajiny, zátišia a iné statické objekty. Odporúča sa použiť statív.
  • Výberom [ On ] pre [ Silent photography ] sa fotoaparát úplne nestlmí. Zvuky fotoaparátu môžu byť stále počuteľné, napríklad pri automatickom zaostrovaní alebo nastavovaní clony, v druhom prípade najvýraznejšie pri clonách menších (tj pri vyšších clonových číslach) ako f/5,6.
  • Fotografovanie s bleskom je vypnuté.
  • Redukcia šumu pri dlhej expozícii je vypnutá.
  • Počet fotografií, ktoré je možné nasnímať v jednej sérii, nie je obmedzený, bez ohľadu na možnosť zvolenú pre užívateľské nastavenie d2 [ Maximum shots per burst /Maximálny počet záberov v sérii ].
  • Použije sa elektronická uzávierka bez ohľadu na možnosť vybratú pre užívateľské nastavenie d4 [ Shutter type ].
  • Bez ohľadu na nastavenia vybraté pre [ Beep options ] v ponuke nastavenia nezaznie pípnutie, keď fotoaparát zaostruje alebo keď je v činnosti samospúšť.
  • Povolením tichého fotografovania sa zmení rýchlosť posúvania snímok pre režimy sériového snímania ( Rýchlosť posunu snímky ).
[ Off ]Zakázať tiché fotografovanie.