e1: Rýchlosť synchronizácie blesku

  1. G tlačidlo
  2. A Ponuka vlastných nastavení

Vyberte rýchlosť synchronizácie blesku.

MožnosťPopis
[ 1/200 s (automatické FP) ]Automatická vysokorýchlostná synchronizácia FP je povolená s kompatibilnými bleskami a maximálna rýchlosť synchronizácie pre ostatné blesky je nastavená na 1/200 s.
  • Keď fotoaparát zobrazí rýchlosť uzávierky 1/200 s v režime P alebo A , aktivuje sa automatická vysokorýchlostná synchronizácia FP, ak je skutočná rýchlosť uzávierky vyššia ako 1/200 s. Ak blesk podporuje automatickú vysokorýchlostnú synchronizáciu FP, fotoaparát môže zvoliť rýchlosť uzávierky až 1/4000 s.
  • V režime S alebo M môže používateľ zvoliť rýchlosť uzávierky až 1/4000 s pri použití bleskov, ktoré podporujú automatickú vysokorýchlostnú synchronizáciu FP.
[ 1/200 s ]Rýchlosť synchronizácie blesku nastavená na zvolenú hodnotu, ktorá môže byť od 1/200 do 1/60 s.
[ 1/160 s ]
[ 1/125 s ]
[ 1/100 s ]
[ 1/80 s ]
[ 1/60 s ]

Automatická vysokorýchlostná synchronizácia FP

  • Automatická vysokorýchlostná synchronizácia FP umožňuje použitie blesku pri najvyššej rýchlosti uzávierky podporovanej fotoaparátom. Keď je vybratá možnosť [ 1/200 s (Auto FP) ], fotoaparát automaticky aktivuje automatickú vysokorýchlostnú synchronizáciu FP pri rýchlostiach uzávierky vyšších ako je rýchlosť synchronizácie blesku. To umožňuje zvoliť maximálnu clonu pre zníženú hĺbku ostrosti, aj keď je objekt v protisvetle pri jasnom slnečnom svetle.

A Custom Settings: Jemné doladenie nastavení fotoaparátu