e5: Auto bracketing (režim M)

  1. G tlačidlo
  2. A Ponuka vlastných nastavení

Nastavenia ovplyvnené pri aktivácii bracketingu v režime M sú určené možnosťami vybratými pre [ Auto bracketing ] > [ Auto bracketing set ] v ponuke snímania fotografií a možnosťou vybratou pre užívateľskú funkciu e5 [ Auto bracketing (režim M) ].

Vlastné nastavenie e5 [ Auto bracketing (režim M) ]Ponuka snímania fotografií [ Auto bracketing set ]
AE a stupňovanie blesku* AE bracketing*
F[ Blesk/rýchlosť ]Rýchlosť uzávierky a úroveň bleskuRýchlosť uzávierky
G[ Blesk/rýchlosť/clona ]Rýchlosť uzávierky, clona a úroveň bleskuRýchlosť uzávierky a clona
H[ Blesk/clona ]Clona a úroveň bleskuClona
I[ Len blesk ]Úroveň blesku
  1. Ak sa blesk nepoužije, keď je vybratá možnosť [ Zap. ] pre položku [ Automatické ovládanie citlivosti ISO ] a možnosť [ Blesk/rýchlosť ], [ Blesk/rýchlosť/ clona ] alebo [ Blesk/ clona ] je vybratá pre e5 [ Auto bracketing (režim M ) ], citlivosť ISO bude pevne stanovená na hodnotu pre prvý záber v každej sekvencii bracketingu.

Bracketing blesku

Bracketing blesku sa vykonáva len s ovládaním blesku i-TTL alebo q A (automatická clona).

A Custom Settings: Jemné doladenie nastavení fotoaparátu