g3: Rýchlosť automatického zaostrovania

  1. G tlačidlo
  2. A Ponuka vlastných nastavení

Zvoľte rýchlosť zaostrovania v režime videa, keď je režim zaostrovania nastavený na AF-C alebo AF-F .

Pomocou [ Kedy použiť ] vyberte, kedy sa má vybratá možnosť použiť.

MožnosťPopis
D[ vždy ]Fotoaparát v režime videa neustále zaostruje zvolenou rýchlosťou.
E[ Len počas nahrávania ]Zaostrenie sa nastavuje zvolenou rýchlosťou iba počas nahrávania videa. Inokedy je rýchlosť zaostrenia „+5“ alebo inými slovami čo najrýchlejšia.

A Custom Settings: Jemné doladenie nastavení fotoaparátu