g4: Citlivosť sledovania AF

  1. G tlačidlo
  2. A Ponuka vlastných nastavení

Nastavte citlivosť sledovania AF od hodnôt 1 do 7 v režime videa, keď je režim zaostrovania nastavený na AF-C alebo AF-F .

  • Ak chcete zachovať zaostrenie na pôvodný objekt, vyberte možnosť [ 7 (Nízka) ].
  • Ak objekt opustí vybratú oblasť zaostrenia, keď je vybratá možnosť [ 1 (High) ], fotoaparát zareaguje rýchlym posunutím zaostrenia na nový objekt v rovnakej oblasti.

A Custom Settings: Jemné doladenie nastavení fotoaparátu