B Ponuka nastavenia: Nastavenie fotoaparátu

Ak chcete zobraziť ponuku nastavení, vyberte kartu B v ponukách fotoaparátu.

Ponuka nastavenia obsahuje nasledujúce položky:

Pozri tiež

„Predvolené nastavenia ponuky nastavení“ ( Predvolené nastavenia ponuky nastavenia )