Priečinok prehrávania

  1. G tlačidlo
  2. D menu prehrávania

Vyberte priečinok na prehrávanie.

MožnosťPopis
(názov priečinka)Počas prehrávania budú viditeľné obrázky vo všetkých priečinkoch so zvoleným názvom. Priečinky je možné premenovať pomocou možnosti [ Storage folder ] > [ Rename ] v ponuke snímania fotografií.
[ všetko ]Počas prehrávania budú viditeľné obrázky vo všetkých priečinkoch.
[ Aktuálne ]Počas prehrávania budú viditeľné iba obrázky v aktuálnom priečinku.