Dlhá expozícia NR

  1. G tlačidlo
  2. C menu snímania fotografií

Znížte „šum“ (svetlé body alebo hmlu) na fotografiách zhotovených pri nízkych rýchlostiach uzávierky.

MožnosťPopis
[ zapnuté ]Znížte šum na fotografiách zhotovených pri rýchlosti uzávierky dlhšej ako 1 s.
[ Off ]Redukcia šumu pri dlhej expozícii je vypnutá.

Po nasnímaní fotografie sa vykoná redukcia šumu pri dlhej expozícii. Počas spracovania sa na obrazovke snímania zobrazí [ Performing noise reduction ]. Snímky nie je možné snímať, kým hlásenie nezmizne z displeja. Čas potrebný na spracovanie fotografií po nasnímaní sa zhruba zdvojnásobí.

Zníženie šumu pri dlhej expozícii

Ak sa fotoaparát vypne pred dokončením spracovania, snímka sa uloží, ale redukcia šumu sa nevykoná.