a4: Použité zaostrovacie body

  1. G tlačidlo
  2. A Ponuka vlastných nastavení

Vyberte počet zaostrovacích bodov dostupných pre manuálny výber zaostrovacieho bodu, keď je pre AF zvolená iná možnosť ako [ Auto-area AF ], [ Auto-area AF (ľudia) ] alebo [ Auto-area AF (zvieratá) ]. plošný režim.

MožnosťPopis
6[ Všetky body ]Je možné vybrať každý zaostrovací bod dostupný v aktuálnom režime oblasti AF. Počet dostupných bodov sa líši v závislosti od režimu oblasti AF.
7[ Striedavé body ]Počet dostupných zaostrovacích bodov sa zníži na jednu štvrtinu počtu, ktorý je k dispozícii, keď vyberiete možnosť [ All points ]. Používa sa na rýchly výber zaostrovacieho bodu. Počet zaostrovacích bodov dostupných v režime [ Pinpoint AF ], [ Wide-area AF (L) ], [ Wide-area AF (L-ľudia) ] alebo [ Wide-area AF (L-zvieratá) ] sa nemení. .

A Custom Settings: Jemné doladenie nastavení fotoaparátu