Vysoká ISO NR

  1. G tlačidlo
  2. C menu snímania fotografií

Fotografie zhotovené pri vysokej citlivosti ISO je možné spracovať na zníženie „šumu“ (náhodne rozmiestnené jasné pixely).

MožnosťPopis
[ vysoká ]Znížte šum na fotografiách zhotovených pri všetkých citlivostiach ISO. Čím vyššia je citlivosť, tým väčší je účinok. Vyberte stupeň redukcie šumu z možností [ High ], [ Normal ] a [ Low ].
[ normálne ]
[ nízka ]
[ Off ]Redukcia hluku sa vykonáva len podľa potreby. Miera vykonanej redukcie šumu je vždy nižšia ako pri voľbe [ Low ].