Zapnutie fotoaparátu

Pri prvom zapnutí fotoaparátu sa zobrazí obrazovka výberu jazyka. Vyberte jazyk a potom nastavte hodiny fotoaparátu (až do nastavenia hodín nie je možné vykonávať žiadne iné operácie).

 1. Zapnite fotoaparát.
  • Zobrazí sa obrazovka výberu [ Language ].
 2. Vyberte jazyk.
  • Stlačením 1 alebo 3 zvýraznite požadovaný jazyk a stlačte J (dostupné jazyky sa líšia v závislosti od krajiny alebo regiónu, v ktorom bol fotoaparát pôvodne zakúpený).
  • Zobrazí sa obrazovka [ Time zone ].
 3. Vyberte časové pásmo.
  • Stlačením 1 alebo 3 vyberte časové pásmo a stlačte J
  • Displej zobrazuje vybrané mestá vo vybranej zóne a rozdiel medzi časom vo vybranej zóne a UTC.
  • Zobrazí sa obrazovka [ Date format ].
 4. Vyberte formát dátumu.
  • Zvýraznite požadované poradie zobrazenia dátumu (rok, mesiac a deň) a stlačte J
  • Zobrazí sa obrazovka [ Letný čas ].
 5. Zapnutie alebo vypnutie letného času.
  • Zvýraznite [ On ] (letný čas zapnutý) alebo [ Off ] (letný čas vypnutý) a stlačte J .
  • Výberom [ Zap ] posuniete hodiny o jednu hodinu dopredu; ak chcete efekt vrátiť späť, zvoľte [ Off ].
  • Zobrazí sa obrazovka [ Date and time ].
 6. Nastavte hodiny.
  • Stlačením 4 alebo 2 zvýraznite položky dátumu a času a stlačením 1 alebo 3 ich zmeňte.
  • Stlačením J potvrďte nastavenie dátumu a času.
  • Správa [ Hotovo. ] sa zobrazí a fotoaparát sa prepne do režimu snímania.

Ikona 1

Blikajúca ikona 1 na obrazovke snímania znamená, že hodiny fotoaparátu boli vynulované. Dátum a čas zaznamenaný s novými fotografiami nebude správny; použite možnosť [ Časové pásmo a dátum ] > [ Dátum a čas ] v ponuke nastavenia, aby ste nastavili hodiny na správny čas a dátum. Hodiny fotoaparátu sú napájané nezávislou batériou hodín. Batéria hodín sa nabíja po vložení hlavnej batérie do fotoaparátu. Nabíjanie trvá približne 2 dni. Po nabití bude napájať hodiny približne mesiac.