Orezať

  1. G tlačidlo
  2. N retušovacie menu

Vytvorte orezanú kópiu vybratej fotografie. Fotografia sa zobrazí s vybratým výrezom zobrazeným žltou farbou; vytvorte orezanú kópiu, ako je popísané nižšie.

KomuPopis
Veľkosť orezaniaStlačením X alebo W ( Q ) vyberte veľkosť orezania.
Zmeňte pomer strán orezaniaOtáčaním hlavného príkazového voliča vyberte pomer strán.
Umiestnite plodinuNa umiestnenie orezania použite multifunkčný volič.
Uložte úroduStlačením J uložíte aktuálny výrez ako samostatný súbor.

Orezané obrázky

  • V závislosti od veľkosti orezanej kópie nemusí byť pri zobrazení orezaných kópií k dispozícii priblíženie prehrávania.
  • Veľkosť orezania sa zobrazí vľavo hore na obrazovke orezania. Veľkosť kópie sa líši podľa veľkosti orezania a pomeru strán.