Prezeranie fotografií

Stlačením tlačidla K zobrazíte fotografie a videá zaznamenané fotoaparátom na monitore.


 • Stlačením 4 alebo 2 alebo rýchlym pohybom doľava alebo doprava na monitore zobrazíte ďalšie obrázky.
 • Videá sú označené ikonou 1 v ľavej hornej časti monitora. Stlačením tlačidla J alebo klepnutím na a na monitore prehráte videá.
 • Ak chcete ukončiť prehrávanie a vrátiť sa do režimu snímania, stlačte tlačidlo spúšte do polovice.

Prezeranie videí

Zobrazenie na monitore a ovládanie počas prehrávania videa sú nasledovné.

Displej monitora počas prehrávania videa

Počas prehrávania videa sa zobrazujú nasledujúce informácie, ktoré vám umožňujú potvrdiť dĺžku videa a čas prehrávania. Vaša približná poloha vo videu môže byť tiež potvrdená z indikátora priebehu videa.

11 ikona
2Dĺžka
3a
4Aktuálna poloha/celková dĺžka
5Ukazateľ postupu
6Objem
7Sprievodca

Operácie prehrávania videa

Počas prehrávania videa môžete vykonať nasledovné.

PrevádzkaPopis
PauzaStlačením 3 pozastavíte prehrávanie.
PokračovaťStlačením tlačidla J obnovíte prehrávanie, keď je prehrávanie pozastavené alebo počas pretáčania dozadu/dopredu.
Pretočiť dozadu/dopredu
 • Stlačte 4 pre posun vzad, 2 pre posun dopredu. Rýchlosť sa zvyšuje každým stlačením, od 2× cez 4× až po 8× až 16×.
 • Ak chcete preskočiť na prvú alebo poslednú snímku, podržte stlačené tlačidlo 4 alebo 2 .
 • Prvá snímka je označená h v pravom hornom rohu displeja, posledná snímka je označená a i .
Spustite spomalené prehrávanieStlačením 3 , keď je video pozastavené, spustíte spomalené prehrávanie.
Posun vzad/vpred
 • Stlačte 4 alebo 2 , keď je video pozastavené, aby ste sa mohli previnúť o jednu snímku dopredu alebo dozadu.
 • Podržte stlačené 4 alebo 2 pre plynulé prevíjanie dozadu alebo dopredu.
Preskočte 10 sOtočením hlavného príkazového voliča o jednu zarážku preskočíte dopredu alebo dozadu o 10 s.
Preskočiť na poslednú alebo prvú snímkuOtáčaním pomocného príkazového voliča preskočíte na poslednú alebo prvú snímku.
Upravte hlasitosťStlačte X na zvýšenie hlasitosti, W ( Q ) na zníženie.
Zostrihať videoAk chcete zobraziť ponuku [ EDIT VIDEO ], pozastavte prehrávanie a stlačte tlačidlo i .
VÝCHODStlačením 1 alebo K ukončíte prehrávanie na celej obrazovke.
Obnovte streľbuStlačením tlačidla spúšte do polovice sa vrátite do režimu snímania.

Odstránenie nechcených obrázkov

Obrázky je možné vymazať, ako je popísané nižšie. Upozorňujeme, že po odstránení nie je možné obrázky obnoviť.

 1. Zobrazte obrázok.
  • Stlačením tlačidla K spustite prehrávanie a stlačte tlačidlo 4 alebo 2 , kým sa nezobrazí požadovaný obrázok.
 2. Odstráňte obrázok.
  • Stlačte tlačidlo O ; zobrazí sa dialógové okno s potvrdením. Opätovným stlačením tlačidla O vymažete záber a vrátite sa k prehrávaniu.
  • Ak chcete skončiť bez vymazania obrázka, stlačte K .

Položka ponuky prehrávania [Delete]

Pomocou [ Delete ] v ponuke prehrávania môžete:

 • Odstráňte viacero obrázkov
 • Vymažte snímky nasnímané vo vybratých dátumoch
 • Odstráňte všetky obrázky vo vybraných priečinkoch