Časti fotoaparátu

Telo fotoaparátu

1Očko pre popruh fotoaparátu ( Pripevnenie popruhu )
2E (značka ohniskovej roviny; Značka ohniskovej roviny a vzdialenosť zadnej príruby )
3Stereo mikrofón ( Nahrávanie videí (b auto) )
4tlačidlo S ( Tlačidlo S , Tlačidlo S )
5Vypínač ( Zapnutie fotoaparátu )
6Tlačidlo spúšte ( Fotografovanie (b auto) )
7tlačidlo E ( Tlačidlo E (kompenzácia expozície). , Tlačidlo E (kompenzácia expozície). )
8Hlavný príkazový volič ( Príkaz sa vytočí )
9tlačidlo nahrávania videa ( Nahrávanie videí (b auto) )
10Volič režimov ( Volič režimov , Volič režimov )
11Sánka na príslušenstvo (pre voliteľný blesk; Použitie blesku na fotoaparáte , Kompatibilné blesky )
12Rečník ( Operácie prehrávania videa )

1Pomocný príkazový volič ( Príkaz sa vytočí )
2Obrazový snímač ( Ručné čistenie )
3Kontakty CPU
4Značka montáže objektívu ( Pripevnenie šošovky )
5REC kontrolka ( Kontrolka REC , Jas lampy REC )
Kontrolka samospúšte ( Samospúšť )
6Kryt konektora mikrofónu
7Kryt pre konektory HDMI a USB
8Konektor pre externý mikrofón ( Mikrofóny )
9HDMI konektor ( Pripojenie k zariadeniam HDMI )
10Kontrolka nabíjania ( Pripojenie fotoaparátu k počítaču na nabitie batérie , Nabíjanie batérie fotoaparátu pomocou sieťového adaptéra (k dispozícii samostatne) )
11USB konektor ( USB napájanie , Pripojenie k počítačom cez USB )
12Tlačidlo uvoľnenia objektívu ( Odnímanie šošoviek )
13Držiak objektívu ( Pripevnenie šošovky , Značka ohniskovej roviny a vzdialenosť zadnej príruby )
14Telová čiapka ( Pripevnenie šošovky )
15tlačidlo Fn2 ( Tlačidlá Fn1 a Fn2 , Zamerajte sa )
16tlačidlo Fn1 ( Tlačidlá Fn1 a Fn2 , vyváženie bielej )

1tlačidlo DISP ( Tlačidlo DISP )
2Výber fotografie/videa ( Fotografovanie (b auto) , Nahrávanie videí (b auto) )
3Tlačidlo A ( g ) ( Tlačidlo A ( g ). , Ochrana obrázkov pred vymazaním , Tlačidlo A(g). )
4tlačidlo i ( tlačidlo i (ponuka i ) , Menu i )
5tlačidlo J ( Používanie ponúk )
6Multifunkčný volič ( Používanie ponúk , Výber bodu zaostrenia )
7G tlačidlo ( Tlačidlo G , Sprievodca menu )
8Tlačidlo K ( Prezeranie fotografií , Prezeranie obrázkov )
9Tlačidlo W ( Q ) ( Tlačidlá X a W ( Q ). , Ikona d (pomocník). , Prezeranie obrázkov , Používanie priblíženia pri prehrávaní )
10tlačidlo X ( Tlačidlá X a W ( Q ). , Manuálne zaostrovanie , Prezeranie obrázkov , Priblíženie pri prehrávaní )
11kontrolka prístupu na pamäťovú kartu ( Indikátor prístupu na pamäťovú kartu , Indikátor prístupu na pamäťovú kartu )
12Kryt priestoru pre batériu/slotu na pamäťovú kartu
13Západka krytu priestoru pre batériu/slotu na pamäťovú kartu
14Slot na pamäťovú kartu ( Vloženie batérie a pamäťovej karty )
15Západka batérie ( Vloženie batérie a pamäťovej karty )
16Zásuvka na statív
17Monitor ( Monitor , Dotykové ovládanie , Dotyková uzávierka )
18tlačidlo c ( E ) ( Tlačidlo c/E (režim uvoľnenia/samospúšť). , Samospúšť )
19tlačidlo O ( Odstránenie nechcených obrázkov , Odstraňovanie obrázkov )

Nedotýkajte sa obrazového snímača

Za žiadnych okolností nevyvíjajte tlak na obrazový snímač, nepichajte do neho čistiacimi nástrojmi ani ho nevystavujte silným prúdom vzduchu z dúchadla. Tieto činnosti môžu poškriabať alebo inak poškodiť snímač. Informácie o čistení obrazového snímača nájdete v časti „Ručné čistenie“ ( Ručné čistenie ).

Sériové číslo produktu

Sériové číslo tohto produktu nájdete po otvorení monitora.


Monitor

Režim fotografie

Pri predvolenom nastavení sa na monitore zobrazujú nasledujúce indikátory. Ďalšie informácie nájdete v časti „Zobrazenie na monitore“ ( Zobrazenie na monitore ) v časti „Technické poznámky“.

1Režim snímania ( Volič režimov )
2Bod zaostrenia ( Režim oblasti AF )
3Režim uvoľnenia ( Tlačidlo c/E (režim uvoľnenia/samospúšť). )
4Režim zaostrenia ( Režim zaostrenia )
5Režim oblasti AF ( Režim oblasti AF )
6Aktívne D-Lighting ( Aktívne D-Lighting )
7Picture Control ( Nastavte Picture Control , Nastavte Picture Control )
8Vyváženie bielej ( vyváženie bielej , vyváženie bielej , vyváženie bielej )

9Oblasť obrázka ( Vyberte oblasť obrázka )
10Veľkosť obrazu ( Veľkosť obrazu )
11Kvalita obrazu ( Kvalita obrazu )
12ikona i ( Menu i )
13Indikátor expozície
Vystavenie ( Indikátor expozície )
Kompenzácia expozície ( Tlačidlo E (kompenzácia expozície). )
14„k“ (zobrazí sa, keď pamäť zostáva na viac ako 1 000 expozícií; Počet zostávajúcich expozícií )
15Počet zostávajúcich expozícií ( Počet zostávajúcich expozícií , Kapacita pamäťovej karty )
16Citlivosť ISO ( Tlačidlo S )
17Indikátor citlivosti ISO ( Tlačidlo S )
Automatický indikátor citlivosti ISO ( Automatické ovládanie citlivosti ISO )
18Clona ( A (automatická priorita clony) , M (manuálne) )
19Rýchlosť uzávierky ( S (automatický režim s prioritou uzávierky) , M (manuálne) )
20AF so sledovaním objektu ( AF so sledovaním objektu )
21Meranie ( Meranie )
22Indikátor batérie ( Úroveň batérie )
23Typ uzávierky ( d4: Typ uzávierky )
241 ikona ( Ikona 1 )
25Indikátor redukcie vibrácií ( Zníženie vibrácií )
26Snímanie dotykom ( Dotyková uzávierka )
27Zátvorky oblasti AF ( Výber režimu oblasti AF )

Režim videa

1Indikátor nahrávania ( Nahrávanie videí (b auto) )
Indikátor „žiadne video“ ( Ikona 0 )
2Veľkosť snímky a frekvencia/kvalita videa ( Veľkosť snímky a rýchlosť/kvalita videa )
3Zostávajúci čas ( Nahrávanie videí (b auto) )
4Režim uvoľnenia (fotografovanie; Režim videa )
5Hladina zvuku ( Citlivosť mikrofónu )
6Citlivosť mikrofónu ( Citlivosť mikrofónu )
7Frekvenčná odozva ( Frekvenčná odozva )