Perspektívna kontrola

  1. G tlačidlo
  2. N menu retušovania

Vytvárajte kópie, ktoré redukujú efekty perspektívy na fotografiách nasnímaných pri pohľade nahor od základne vysokého objektu.

  • Efekt je možné zobraziť na obrazovke úprav.
  • Všimnite si, že väčšie množstvo kontroly perspektívy má za následok orezanie väčšieho počtu okrajov.
  • Na úpravu perspektívy použite multifunkčný volič ( 1 , 3 , 4 alebo 2 ).
  • Stlačením J uložíte retušovanú kópiu.
    Predtým
    Po