Menu i

Táto ponuka sa používa na rýchly prístup k často používaným nastaveniam. Ak chcete zobraziť ponuku, stlačte tlačidlo i .

  • Zvýraznite položky pomocou multifunkčného voliča a stlačením J zobrazte možnosti. Zvýraznite požadovanú možnosť a stlačením J ju vyberte a vráťte sa do ponuky i .
  • Ak chcete zrušiť a vrátiť sa na predchádzajúce zobrazenie, stlačte tlačidlo i .

Príkaz sa vytočí

  • V niektorých prípadoch možno nastavenie položky aktuálne zvýraznenej v ponuke i zvoliť otáčaním hlavného príkazového voliča. Možnosti pre zvolené nastavenie, ak existujú, je možné zvoliť otáčaním pomocného príkazového voliča.
  • Niektoré položky je možné upraviť otáčaním ľubovoľného voliča.
  • Zmeny uložíte stlačením J Zmeny môžete uložiť aj stlačením tlačidla spúšte do polovice alebo zvýraznením inej položky.