d3: Režim oneskorenia expozície

  1. G tlačidlo
  2. A Ponuka vlastných nastavení

V situáciách, keď aj najmenší pohyb fotoaparátu môže rozmazať snímky, môže byť spustenie uzávierky oneskorené o približne 0,2 až 3 sekundy po stlačení tlačidla spúšte.

A Custom Settings: Jemné doladenie nastavení fotoaparátu