Možnosti zobrazenia prehrávania

  1. G tlačidlo
  2. D menu prehrávania

Vyberte, či sa zaostrovacie body použité pri nasnímaní fotografie zobrazia počas prehrávania na celej obrazovke. Môžete si tiež vybrať typy informácií o fotografii, ktoré možno zobraziť počas prehrávania na celej obrazovke.

  • Zvýraznite možnosť a stlačením 2 vyberte ( M ) alebo zrušte výber ( U ).
  • Ak chcete operáciu dokončiť, stlačte J