e2: Rýchlosť uzávierky blesku

  1. G tlačidlo
  2. A Ponuka vlastných nastavení

Vyberte najpomalšiu rýchlosť uzávierky dostupnú s bleskom v režime P alebo A.

Bez ohľadu na nastavenie zvolené pre užívateľské nastavenie e2 [ Flash shutter speed ] môžu byť rýchlosti uzávierky dlhé až 30 s v režimoch S a M alebo pri nastaveniach blesku s pomalou synchronizáciou, synchronizáciou s pomalou zadnou lamelou alebo redukciou efektu červených očí s dlhými časmi. synchronizácia.

A Custom Settings: Jemné doladenie nastavení fotoaparátu