Možnosti jemného doladenia AF

 1. G tlačidlo
 2. B menu nastavenia

Jemne dolaďte zaostrenie pre aktuálny objektív.

 • Používajte len podľa potreby.
 • Odporúčame vám vykonať jemné doladenie na často používanú zaostrovaciu vzdialenosť. Ak napríklad vykonáte ladenie zaostrenia na krátku vzdialenosť zaostrenia, môže sa vám zdať menej efektívne na dlhšie vzdialenosti.
MožnosťPopis
[ jemné doladenie AF ]
 • [ On ]: Zapne jemné doladenie AF.
 • [ Off ]: Vypne jemné doladenie AF.
[ Doladiť a uložiť objektív ]Jemne dolaďte zaostrenie pre aktuálny objektív. Stlačením 1 alebo 3 zvýraznite položky a stlačením 4 alebo 2 si vyberte z hodnôt medzi +20 a -20.
 • Čím väčšia je hodnota jemného doladenia, tým ďalej je ohnisko od objektívu; čím je hodnota menšia, tým je ohnisko bližšie.
 • Displej zobrazuje aktuálne a predchádzajúce hodnoty.
 • Fotoaparát dokáže uložiť hodnoty až pre 40 typov objektívov.
 • Ak sa použije objektív, pre ktorý už boli uložené hodnoty, hodnoty jemného doladenia sa prepíšu.
[ predvolené ]Pomocou [ Fine-tune and save lens ] vyberte hodnoty jemného doladenia pre objektívy, pre ktoré neboli predtým uložené žiadne hodnoty. Stlačte 4 alebo 2 na výber z hodnôt medzi +20 a -20.
[ Vypísať uložené hodnoty ]Uveďte hodnoty uložené pomocou funkcie [ Fine-tune and save lens ]. Zvýraznením objektívu v zozname a stlačením 2 sa zobrazí dialógové okno [ Choose lens number ].
 • Dialógové okno [ Choose lens number ] sa používa na zadanie identifikátora objektívu.
 • Sériové číslo sa automaticky zadáva pre objektívy s bajonetom Z a niektoré objektívy s bajonetom F.

Vymazanie uložených hodnôt

Ak chcete vymazať hodnoty uložené pomocou funkcie [ Fine-tune and save lens ], zvýraznite požadovaný objektív v zozname [ List Saved values ] a stlačte O .

Vytváranie a ukladanie dolaďovacích hodnôt

 1. Nasaďte objektív na fotoaparát.
 2. V ponuke nastavenia vyberte položku [AF fine-tuning options], potom zvýraznite položku [Fine-tune and save lens] a stlačte 2 .
  Zobrazí sa dialógové okno jemného doladenia AF.
 3. Stlačením 4 alebo 2 jemne dolaďte automatické zaostrovanie.
  • Vyberte si z hodnôt medzi +20 a -20.
  • Aktuálna hodnota je zobrazená g , predtým zvolená hodnota j .
  • Ak je nasadený objektív so zoomom, môžete zvoliť samostatné hodnoty jemného doladenia pre maximálny uhol (WIDE) a maximálny zoom (TELE). Použite 1 a 3 na výber medzi týmito dvoma.
  • Čím väčšia je hodnota jemného doladenia, tým ďalej je ohnisko od objektívu; čím je hodnota menšia, tým je ohnisko bližšie.
 4. Stlačením J uložíte novú hodnotu.

Výber predvolenej hodnoty jemného doladenia

 1. V ponuke nastavenia vyberte [AF fine-tuning options], potom zvýraznite [Default] a stlačte 2 .
 2. Stlačením 4 alebo 2 jemne dolaďte automatické zaostrovanie.
  • Vyberte si z hodnôt medzi +20 a -20.
  • Aktuálna hodnota je zobrazená g , predtým zvolená hodnota j .
  • Čím väčšia je hodnota jemného doladenia, tým ďalej je ohnisko od objektívu; čím je hodnota menšia, tým je ohnisko bližšie.
 3. Stlačením J uložíte novú hodnotu.