Úspora energie (foto režim)

 1. G tlačidlo
 2. B menu nastavenia

V režime fotografie sa displej snímania vypne, aby sa šetrila energia približne 15 sekúnd pred uplynutím časovača pohotovostného režimu.

MožnosťPopis
[ povoliť ]Povoliť úsporu energie. Obnovovacia frekvencia displeja môže klesnúť.
[ Zakázať ]Zakázať úsporu energie. Upozorňujeme, že výberom možnosti [ Disable ] sa stmavenie obrazovky snímania nezastaví niekoľko sekúnd pred uplynutím pohotovostného režimu.

Úspora energie

 • Upozorňujeme, že aj keď je vybratá možnosť [ Povoliť ], úspora energie nebude fungovať:
  • ak je vybratá možnosť [ Bez obmedzenia ] pre užívateľské nastavenie c3 [ Oneskorenie vypnutia ] > [ Časovač pohotovostného režimu ] alebo ak je zvolené oneskorenie kratšie ako 30 sekúnd,
  • v režime autoportrétu,
  • počas zoomu,
  • kým je fotoaparát pripojený k inému zariadeniu cez HDMI , príp
  • kým je fotoaparát pripojený k počítaču alebo smartfónu a vymieňa si s ním údaje cez USB .
 • Výberom možnosti [ Disable ] sa zvýši spotreba energie z batérie.