Kontrola skreslenia

  1. G tlačidlo
  2. N menu retušovania

Vytvárajte kópie so zníženým periférnym skreslením; to môže znížiť súdkovité skreslenie pri obrázkoch zhotovených širokouhlými objektívmi alebo poduškovité skreslenie pri obrázkoch zhotovených teleobjektívmi. Zvoľte [ Auto ], aby fotoaparát automaticky opravoval skreslenie a potom vykonajte jemné úpravy pomocou multifunkčného voliča. Ak chcete manuálne znížiť skreslenie, vyberte možnosť [ Manual ].

  • Efekt je možné zobraziť na obrazovke úprav.
  • Všimnite si, že možnosť [ Manuálne ] je potrebné použiť pri kópiách vytvorených pomocou možnosti [ Auto ] a pri fotografiách zhotovených pomocou možnosti [ Automatická kontrola skreslenia ] v ponuke snímania fotografií. Manuálnu reguláciu skreslenia nemožno ďalej použiť na kópie vytvorené pomocou [ Manual ].
  • Stlačením 4 znížite skreslenie pin-cushion, stlačením 2 znížite súdkové skreslenie.
  • Stlačením J uložíte retušovanú kópiu.

Kontrola skreslenia

Všimnite si, že väčšie množstvo kontroly skreslenia má za následok orezanie väčšieho počtu okrajov.