Obnoviť vlastné nastavenia

  1. G tlačidlo
  2. A Ponuka vlastných nastavení

Obnovte vlastné nastavenia na ich predvolené hodnoty.

A Custom Settings: Jemné doladenie nastavení fotoaparátu