D-Lighting

  1. G tlačidlo
  2. N menu retušovania

D-Lighting rozjasňuje tiene. Je ideálny pre tmavé fotografie alebo fotografie v protisvetle.

Predtým
Po

Na obrazovke úprav sa zobrazujú obrázky pred a po.

  • Stlačením 4 alebo 2 vyberte rozsah vykonanej korekcie. Efekt je možné zobraziť na obrazovke úprav.
  • Stlačením J uložíte retušovanú kópiu.