c3: Oneskorenie vypnutia

  1. G tlačidlo
  2. A Ponuka vlastných nastavení

Vyberte, ako dlho zostane monitor zapnutý, keď sa nevykonajú žiadne operácie.

  • Môžete si vybrať rôzne nastavenia pre [ Playback ], [ Menus ], [ Picture review ] a [ Standby timer ].
  • [ Standby timer ] určuje, ako dlho zostane monitor zapnutý po stlačení tlačidla spúšte do polovice. Monitor stmavne niekoľko sekúnd pred uplynutím časovača pohotovostného režimu. Ak vyberiete možnosť [ 10 s ], časovač sa predĺži na 20 sekúnd, kým sa zobrazí ponuka i .
  • S výnimkou [ Picture review ] sa každé oneskorenie vypnutia v režime samospúšte predĺži o jednu minútu.
  • Dlhšie oneskorenia pri vypnutí znižujú výdrž batérie.

A Custom Settings: Jemné doladenie nastavení fotoaparátu