Snímanie s redukciou blikania

 1. G tlačidlo
 2. C menu snímania fotografií

Keď je vybratá možnosť [ On ], zníži sa efekt blikania takých zdrojov svetla, ako sú žiarivky alebo ortuťové výbojky.

 • Blikanie môže spôsobiť nerovnomernú expozíciu alebo (na fotografiách zhotovených v režimoch sériového snímania) nekonzistentnú expozíciu alebo sfarbenie.
 • Všimnite si, že obnovovacia frekvencia pri sériovom snímaní môže klesnúť alebo byť nepravidelná, keď je vybratá možnosť [ On ].

Snímanie s redukciou blikania v ponuke snímania fotografií

 • V závislosti od zdroja svetla môže redukcia blikania mierne oneskoriť odozvu uzávierky.
 • Redukcia blikania dokáže detekovať blikanie pri frekvencii 100 a 120 Hz (spojené s napájacími zdrojmi striedavého prúdu 50 a 60 Hz). Požadované výsledky sa nemusia dosiahnuť, ak sa počas sériového snímania zmení frekvencia napájania.
 • V závislosti od zdroja svetla a podmienok snímania, napríklad pri jasne osvetlených scénach alebo s tmavým pozadím, sa nemusí rozpoznať blikanie alebo sa nemusia dosiahnuť požadované výsledky.
 • Požadované výsledky sa tiež nemusia dosiahnuť s dekoratívnymi svetelnými displejmi a iným neštandardným osvetlením.

[Flicker reduction shooting/Snímanie s redukciou blikania] v ponuke snímania fotografií: Obmedzenia

Položka [ Flicker reduction shooting ] v ponuke snímania fotografií sa neprejaví za určitých podmienok, vrátane nasledujúcich:

 • Pre režim spustenia je vybratá možnosť [ Continuous H (extended) ]
 • Pre položku [ Silent photography ] v ponuke snímania fotografií je vybratá možnosť [ On ]
 • [ On ] je vybraté pre [ Tichá fotografia ] v príslušnej podponuke počas intervalového fotografovania, časozberného videa alebo posunu zaostrenia
 • HDR je zapnuté
 • Režim oneskorenia expozície je zapnutý