Pripevnenie šošovky

 • Fotoaparát je možné použiť s objektívmi s bajonetom Z. Objektív všeobecne používaný v tomto dokumente na ilustračné účely je NIKKOR Z DX 16–50 mm f/3,5–6,3 VR.
 • Dávajte pozor, aby sa do fotoaparátu nedostal prach.
 • Pred nasadením objektívu sa uistite, že je fotoaparát vypnutý.
  • Odstráňte kryt tela fotoaparátu ( q , w ) a kryt zadného objektívu ( e , r ).
  • Zarovnajte montážne značky na fotoaparáte ( t ) a objektíve ( y ). Nedotýkajte sa obrazového snímača ani kontaktov objektívu.
  • Otáčajte objektívom podľa obrázka, kým nezapadne na miesto ( u ).
 • Pred fotografovaním odstráňte predný kryt objektívu.

Objektívy s bajonetom F

 • Pred použitím objektívov FTZ bajonetom FTZ II ( Namontujte adaptéry ).
 • Pokus o nasadenie objektívov s bajonetom F priamo na fotoaparát by mohol poškodiť objektív alebo obrazový snímač.

Odnímanie šošoviek

 • Po vypnutí fotoaparátu stlačte a podržte tlačidlo uvoľnenia objektívu ( q ) a súčasne otáčajte objektívom v zobrazenom smere ( w ) a potom objektív odpojte.
 • Po vybratí objektívu nasaďte krytky objektívu a kryt tela fotoaparátu.