Otočiť vysoký

  1. G tlačidlo
  2. D menu prehrávania

Keď je vybratá možnosť [ On ], obrázky „na výšku“ (orientácia na výšku) sa automaticky otočia a zobrazia sa počas prehrávania.

Otočiť vysoký

Obrázky sa počas prezerania obrázkov neotáčajú automaticky, aj keď je pre [ Rotate tall ] vybratá možnosť [ On ].