Pomenovanie súboru

 1. G tlačidlo
 2. C menu snímania fotografií

Obrázky sa ukladajú pomocou názvov súborov, ktoré pozostávajú z „DSC_“, za ktorým nasleduje štvormiestne číslo a trojpísmenová prípona. [ File name ] sa používa na výber troch písmen, ktoré nahradia časť „ DSC “ v názve súboru. Informácie o zadávaní textu nájdete v časti „Zadávanie textu“ ( Zadanie textu ).

Názvy súborov

 • Názvy súborov majú tvar „DSC_nnnn.xxx“. nnnn je číslo od 0001 do 9999. xxx je jedno z nasledujúcich rozšírení priradených podľa možností vybratých pre kvalitu obrazu a typ súboru:
  • NEF : Fotografie RAW
  • JPG: Fotografie JPEG (jemné, normálne alebo základné).
  • MOV: MOV videá
  • MP4: MP4 videá
  • NDF: Referenčné údaje oprášte
 • Obrázky vytvorené s [ Adobe RGB ] vybratým pre [ Color space ] majú názvy súborov vo formáte „_DSCnnnn.xxx“.
 • V každej dvojici fotografií zaznamenaných pri nastavení kvality obrazu RAW + JPEG majú snímky RAW a JPEG rovnaké názvy súborov, ale rôzne prípony.