Tlačidlo A(g).

Uzamkne zaostrenie a expozíciu súčasne.

Zámok expozície

 • Zámok expozície možno použiť na zmenu kompozície záberov po zmeraní objektu, ktorý sa v konečnej kompozícii nenachádza vo vybratej oblasti zaostrenia.
 • Uzamknutie expozície je obzvlášť účinné pri bodovom a stredovom meraní.

Zámok zaostrenia

 • Ak je pre režim zaostrenia zvolený AF-C, použite zámok zaostrenia na uzamknutie zaostrenia na aktuálny objekt.
 • Keď používate uzamknutie zaostrenia, vyberte iný režim činnosti AF ako [ Auto-area AF ], [ Auto-area AF (ľudia) ] alebo [ Auto-area AF (zvieratá) ].

Uzamknutie zaostrenia a expozície

 1. Umiestnite objekt do vybratého zaostrovacieho bodu a stlačením tlačidla spúšte do polovice nastavte zaostrenie a expozíciu.
 2. Stlačte tlačidlo A ( g ).
  • Po stlačení tlačidla A ( g ) sa zaostrenie a expozícia zablokujú. Expozícia sa nezmení ani pri zmene kompozície.
  • Na displeji snímania sa zobrazí ikona AE-L .
 3. Podržte stlačené tlačidlo A ( g ), zmeňte kompozíciu fotografie a zhotovte snímku.

  Nemeňte vzdialenosť medzi fotoaparátom a objektom. Ak sa vzdialenosť k objektu zmení, uvoľnite zámok a zaostrite znova na novú vzdialenosť.

Uzamknutie zaostrenia, keď je vybratý režim zaostrovania AF-S alebo keď je vybratý režim AF-A a fotografujete v režime AF-S

Počas stlačenia tlačidla spúšte do polovice sa zaostrenie zablokuje. Zaostrenie môžete uzamknúť aj stlačením tlačidla A ( g ).

Uzamknutie expozície tlačidlom spúšte

Ak je pre užívateľské nastavenie c1 [ Shutter-release button AE-L ] vybratá možnosť [ On (polovičné stlačenie) ], expozícia sa zablokuje, kým je tlačidlo spúšte stlačené do polovice.

Snímanie viacerých záberov pri rovnakej vzdialenosti zaostrenia

 • Ak uzamknete zaostrenie stlačením tlačidla A ( g ), zaostrenie zostane medzi zábermi uzamknuté, ak podržíte stlačené tlačidlo A ( g ).
 • Zaostrenie zostane uzamknuté aj vtedy, ak medzi jednotlivými zábermi podržíte tlačidlo spúšte stlačené do polovice.