Tichá fotografia

Ak chcete aktivovať elektronickú uzávierku a eliminovať hluk a vibrácie spôsobené prevádzkou mechanickej uzávierky, vyberte možnosť [ On ] pre položku [ Silent photography ] v ponuke snímania fotografií.

 • Počas tichého fotografovania sa zobrazuje ikona.
 • Počet fotografií, ktoré je možné nasnímať v jednej sérii, nie je obmedzený, bez ohľadu na možnosť zvolenú pre užívateľské nastavenie d2 [ Maximum shots per burst /Maximálny počet záberov v sérii ].
 • Použije sa elektronická uzávierka bez ohľadu na možnosť vybratú pre užívateľské nastavenie d4 [ Shutter type ].
 • Ak je vybratý iný režim snímania ako [ Continuous H (extended) ], po uvoľnení uzávierky displej nakrátko stmavne. To signalizuje, že bola nasnímaná fotografia.
 • Bez ohľadu na nastavenia vybraté pre [ Beep options ] v ponuke nastavenia nezaznie pípnutie, keď fotoaparát zaostruje alebo keď je v činnosti samospúšť.
 • Povolenie tichého fotografovania deaktivuje niektoré funkcie vrátane:
  • blesk,
  • redukcia šumu pri dlhej expozícii,
  • redukcia blikania a
  • vysoké citlivosti ISO (Hi 1, Hi 2).

Tichá fotografia

 • Výberom [ On ] pre [ Silent photography ] sa fotoaparát úplne nestlmí. Zvuky fotoaparátu môžu byť stále počuteľné, napríklad pri automatickom zaostrovaní alebo nastavovaní clony, v druhom prípade najvýraznejšie pri clonách menších (tj pri vyšších clonových číslach) ako f/5,6.
 • Na fotografiách a zobrazení snímania si môžete všimnúť nasledovné:
  • Blikanie alebo pruhy v scénach osvetlených takými zdrojmi, ako sú žiarivky, ortuťové výbojky alebo sodíkové výbojky
  • Skreslenie spojené s pohybom (pohybujúce sa objekty môžu byť skreslené alebo sa môže zdať skreslený celý rám, ak sa fotoaparát počas snímania pohybuje)
  • Zubaté okraje, farebné lemovanie, moaré a svetlé body na displeji
  • Jasné oblasti alebo pásy v scénach osvetlených blikajúcimi značkami a inými zdrojmi prerušovaného svetla alebo keď je objekt krátko osvetlený stroboskopom alebo iným jasným, krátkodobým zdrojom svetla
 • Frekvencia posúvania snímok pri sériovom fotografovaní sa zmení, keď je pre [ Tichá fotografia ] vybratá možnosť [ Zap .] ( Rýchlosť posunu snímky ).
 • Tichá fotografia stlmí uzávierku, ale to nezbavuje fotografov potreby rešpektovať súkromie a práva na fotografie.