Vyberte oblasť obrázka

  1. G tlačidlo
  2. C menu snímania fotografií

Kamera ponúka výber z nasledujúcich oblastí obrazu:

MožnosťPopis
a[ DX (24×16) ]Snímky sa zaznamenávajú s oblasťou záberu 23,5 × 15,7 mm (formát DX ). Ak chcete vypočítať približnú ohniskovú vzdialenosť objektívu vo formáte 35 mm, vynásobte ho číslom 1,5.
m[ 1:1 (16×16) ]Obrázky sa zaznamenávajú s pomerom strán 1:1.
Z[ 16:9 (24×14) ]Obrázky sa zaznamenávajú s pomerom strán 16:9.