a9: Možnosti zaostrovacieho bodu

  1. G tlačidlo
  2. A Ponuka vlastných nastavení

Vyberte si z možností zobrazenia bodu zaostrenia nižšie.

Režim manuálneho zaostrovania

MožnosťPopis
[ zapnuté ]Zaostrovací bod sa vždy zobrazuje v režime manuálneho zaostrovania.
[ Off ]Zaostrovací bod sa zobrazuje iba počas výberu zaostrovacieho bodu.

Asistent automatického zaostrovania s dynamickou oblasťou

Vyberte, či sa vybratý zaostrovací bod aj okolité zaostrovacie body zobrazia v režime dynamickej oblasti AF.

MožnosťPopis
[ zapnuté ]Zobrazte vybraný zaostrovací bod aj okolité zaostrovacie body.
[ Off ]Zobrazte len vybratý zaostrovací bod.

A Custom Settings: Jemné doladenie nastavení fotoaparátu