Kompatibilné blesky

Systém kreatívneho osvetlenia Nikon ( CLS )

Pokročilý systém kreatívneho osvetlenia ( CLS ) od spoločnosti Nikon podporuje množstvo funkcií vďaka vylepšenej komunikácii medzi fotoaparátom a kompatibilnými bleskami.

Funkcie dostupné s bleskami kompatibilnými s CLS

SB-5000

Podporované funkcie
Jediný blesk
i-TTLi-TTL vyvážený výplňový záblesk4 1
Štandardný i-TTL výplňový blesk4 2
q AAutomatická clona4
AAuto bez TTL-
GNManuál s prioritou vzdialenosti4
MManuálny4
RPTOpakujúci sa blesk4
Optické pokročilé bezdrôtové osvetlenie
Majster
Diaľkové ovládanie blesku4
i-TTLi-TTL4
[A: B]Rýchle bezdrôtové ovládanie blesku4
q AAutomatická clona4
AAuto bez TTL-
MManuálny4
RPTOpakujúci sa blesk4
Diaľkové ovládanie
i-TTLi-TTL4
[A: B]Rýchle bezdrôtové ovládanie blesku4
q A/AAutomatická clona/automat bez TTL4 3
MManuálny4
RPTOpakujúci sa blesk4
Rádiom riadené pokročilé bezdrôtové osvetlenie-
Farebná informačná komunikácia (blesk)4
Farebná informačná komunikácia (LED svetlo)-
Automatická vysokorýchlostná synchronizácia FP4 4
FV zámok4 5
Redukcia červených očí4
Modelovacie osvetlenie kamery-
Jednotné ovládanie blesku-
Aktualizácia firmvéru blesku fotoaparátu4
 1. Nie je k dispozícii s bodovým meraním.
 2. Dá sa vybrať aj cez zábleskovú jednotku.
 3. Voľba q A a A závisí od možnosti zvolenej s hlavným bleskom.
 4. Dostupné len v režimoch ovládania blesku i-TTL , q A , A , GN a M.
 5. Dostupné iba v režime ovládania záblesku i-TTL alebo keď je blesk nakonfigurovaný na vyžarovanie monitorovacích predzábleskov v režime ovládania záblesku q A alebo A.

SB-910 / SB-900 / SB-800

Podporované funkcie
Jediný blesk
i-TTLi-TTL vyvážený výplňový záblesk4 1
Štandardný i-TTL výplňový blesk4 2
q AAutomatická clona4 3
AAuto bez TTL4 3
GNManuál s prioritou vzdialenosti4
MManuálny4
RPTOpakujúci sa blesk4
Optické pokročilé bezdrôtové osvetlenie
Majster
Diaľkové ovládanie blesku4
i-TTLi-TTL4
[A: B]Rýchle bezdrôtové ovládanie blesku-
q AAutomatická clona4
AAuto bez TTL-
MManuálny4
RPTOpakujúci sa blesk4
Diaľkové ovládanie
i-TTLi-TTL4
[A: B]Rýchle bezdrôtové ovládanie blesku4
q A/AAutomatická clona/automat bez TTL4 4
MManuálny4
RPTOpakujúci sa blesk4
Rádiom riadené pokročilé bezdrôtové osvetlenie-
Farebná informačná komunikácia (blesk)4
Farebná informačná komunikácia (LED svetlo)-
Automatická vysokorýchlostná synchronizácia FP4 5
FV zámok4 6
Redukcia červených očí4
Modelovacie osvetlenie kamery-
Jednotné ovládanie blesku-
Aktualizácia firmvéru blesku fotoaparátu4 7
 1. Nie je k dispozícii s bodovým meraním.
 2. Dá sa vybrať aj cez zábleskovú jednotku.
 3. q Výber režimu A / A sa vykonáva na blesku pomocou užívateľských nastavení.
 4. Voľba q A a A závisí od možnosti zvolenej s hlavným bleskom.
 5. Dostupné iba v režimoch ovládania blesku i-TTL , q A , A , GN a M.
 6. Dostupné iba v režime ovládania záblesku i-TTL alebo keď je blesk nakonfigurovaný na vyžarovanie monitorovacích predzábleskov v režime ovládania záblesku q A alebo A.
 7. Aktualizácie firmvéru pre blesky SB-910 a SB-900 je možné vykonávať z fotoaparátu.

SB-700

Podporované funkcie
Jediný blesk
i-TTLi-TTL vyvážený výplňový záblesk4 1
Štandardný i-TTL výplňový blesk4
q AAutomatická clona-
AAuto bez TTL-
GNManuál s prioritou vzdialenosti4
MManuálny4
RPTOpakujúci sa blesk-
Optické pokročilé bezdrôtové osvetlenie
Majster
Diaľkové ovládanie blesku4
i-TTLi-TTL4
[A: B]Rýchle bezdrôtové ovládanie blesku4
q AAutomatická clona-
AAuto bez TTL-
MManuálny4
RPTOpakujúci sa blesk-
Diaľkové ovládanie
i-TTLi-TTL4
[A: B]Rýchle bezdrôtové ovládanie blesku4
q A/AAutomatická clona/automat bez TTL-
MManuálny4
RPTOpakujúci sa blesk4
Rádiom riadené pokročilé bezdrôtové osvetlenie-
Farebná informačná komunikácia (blesk)4
Farebná informačná komunikácia (LED svetlo)-
Automatická vysokorýchlostná synchronizácia FP4 2
FV zámok4 3
Redukcia červených očí4
Modelovacie osvetlenie kamery-
Jednotné ovládanie blesku-
Aktualizácia firmvéru blesku fotoaparátu4
 1. Nie je k dispozícii s bodovým meraním.
 2. Dostupné iba v režimoch ovládania blesku i-TTL , GN a M.
 3. Dostupné iba v režime ovládania blesku i-TTL .

SB-600

Podporované funkcie
Jediný blesk
i-TTLi-TTL vyvážený výplňový záblesk4 1
Štandardný i-TTL výplňový blesk4 2
q AAutomatická clona-
AAuto bez TTL-
GNManuál s prioritou vzdialenosti-
MManuálny4
RPTOpakujúci sa blesk-
Optické pokročilé bezdrôtové osvetlenie
Majster
Diaľkové ovládanie blesku-
i-TTLi-TTL-
[A: B]Rýchle bezdrôtové ovládanie blesku-
q AAutomatická clona-
AAuto bez TTL-
MManuálny-
RPTOpakujúci sa blesk-
Diaľkové ovládanie
i-TTLi-TTL4
[A: B]Rýchle bezdrôtové ovládanie blesku4
q A/AAutomatická clona/automat bez TTL-
MManuálny4
RPTOpakujúci sa blesk4
Rádiom riadené pokročilé bezdrôtové osvetlenie-
Farebná informačná komunikácia (blesk)4
Farebná informačná komunikácia (LED svetlo)-
Automatická vysokorýchlostná synchronizácia FP4 3
FV zámok4 4
Redukcia červených očí4
Modelovacie osvetlenie kamery-
Jednotné ovládanie blesku-
Aktualizácia firmvéru blesku fotoaparátu-
 1. Nie je k dispozícii s bodovým meraním.
 2. Dá sa vybrať aj cez zábleskovú jednotku.
 3. Dostupné iba v režimoch ovládania blesku i-TTL a M.
 4. Dostupné iba v režime ovládania blesku i-TTL .

SB-500

Podporované funkcie
Jediný blesk
i-TTLi-TTL vyvážený výplňový záblesk4 1
Štandardný i-TTL výplňový blesk4
q AAutomatická clona-
AAuto bez TTL-
GNManuál s prioritou vzdialenosti-
MManuálny4 2
RPTOpakujúci sa blesk-
Optické pokročilé bezdrôtové osvetlenie
Majster
Diaľkové ovládanie blesku4 2
i-TTLi-TTL4 2
[A: B]Rýchle bezdrôtové ovládanie blesku-
q AAutomatická clona-
AAuto bez TTL-
MManuálny4 2
RPTOpakujúci sa blesk-
Diaľkové ovládanie
i-TTLi-TTL4
[A: B]Rýchle bezdrôtové ovládanie blesku4
q A/AAutomatická clona/automat bez TTL-
MManuálny4
RPTOpakujúci sa blesk4
Rádiom riadené pokročilé bezdrôtové osvetlenie-
Farebná informačná komunikácia (blesk)4
Farebná informačná komunikácia (LED svetlo)4
Automatická vysokorýchlostná synchronizácia FP4 3
FV zámok4 4
Redukcia červených očí4
Modelovacie osvetlenie kamery-
Jednotné ovládanie blesku-
Aktualizácia firmvéru blesku fotoaparátu4
 1. Nie je k dispozícii s bodovým meraním.
 2. Dá sa vybrať pomocou položky [ Flash control ] v ponukách fotoaparátu.
 3. Dostupné iba v režimoch ovládania blesku i-TTL a M.
 4. Dostupné iba v režime ovládania blesku i-TTL .

SB-R200

Podporované funkcie
Jediný blesk
i-TTLi-TTL vyvážený výplňový záblesk-
Štandardný i-TTL výplňový blesk-
q AAutomatická clona-
AAuto bez TTL-
GNManuál s prioritou vzdialenosti-
MManuálny-
RPTOpakujúci sa blesk-
Optické pokročilé bezdrôtové osvetlenie
Majster
Diaľkové ovládanie blesku-
i-TTLi-TTL-
[A: B]Rýchle bezdrôtové ovládanie blesku-
q AAutomatická clona-
AAuto bez TTL-
MManuálny-
RPTOpakujúci sa blesk-
Diaľkové ovládanie
i-TTLi-TTL4
[A: B]Rýchle bezdrôtové ovládanie blesku4
q A/AAutomatická clona/automat bez TTL-
MManuálny4
RPTOpakujúci sa blesk-
Rádiom riadené pokročilé bezdrôtové osvetlenie-
Farebná informačná komunikácia (blesk)-
Farebná informačná komunikácia (LED svetlo)-
Automatická vysokorýchlostná synchronizácia FP4 1
FV zámok4 2
Redukcia červených očí-
Modelovacie osvetlenie kamery-
Jednotné ovládanie blesku-
Aktualizácia firmvéru blesku fotoaparátu-
 1. Dostupné iba v režimoch ovládania blesku i-TTL a M.
 2. Dostupné iba v režime ovládania blesku i-TTL .

SB-400

Podporované funkcie
Jediný blesk
i-TTLi-TTL vyvážený výplňový záblesk4 1
Štandardný i-TTL výplňový blesk4
q AAutomatická clona-
AAuto bez TTL-
GNManuál s prioritou vzdialenosti-
MManuálny4 2
RPTOpakujúci sa blesk-
Optické pokročilé bezdrôtové osvetlenie
Majster
Diaľkové ovládanie blesku-
i-TTLi-TTL-
[A: B]Rýchle bezdrôtové ovládanie blesku-
q AAutomatická clona-
AAuto bez TTL-
MManuálny-
RPTOpakujúci sa blesk-
Diaľkové ovládanie
i-TTLi-TTL-
[A: B]Rýchle bezdrôtové ovládanie blesku-
q A/AAutomatická clona/automat bez TTL-
MManuálny-
RPTOpakujúci sa blesk-
Rádiom riadené pokročilé bezdrôtové osvetlenie-
Farebná informačná komunikácia (blesk)4
Farebná informačná komunikácia (LED svetlo)-
Automatická vysokorýchlostná synchronizácia FP-
FV zámok4 3
Redukcia červených očí4
Modelovacie osvetlenie kamery-
Jednotné ovládanie blesku-
Aktualizácia firmvéru blesku fotoaparátu-
 1. Nie je k dispozícii s bodovým meraním.
 2. Dá sa vybrať pomocou položky [ Flash control ] v ponukách fotoaparátu.
 3. Dostupné iba v režime ovládania blesku i-TTL .

SB-300

Podporované funkcie
Jediný blesk
i-TTLi-TTL vyvážený výplňový záblesk4 1
Štandardný i-TTL výplňový blesk4
q AAutomatická clona-
AAuto bez TTL-
GNManuál s prioritou vzdialenosti-
MManuálny4 2
RPTOpakujúci sa blesk-
Optické pokročilé bezdrôtové osvetlenie
Majster
Diaľkové ovládanie blesku-
i-TTLi-TTL-
[A: B]Rýchle bezdrôtové ovládanie blesku-
q AAutomatická clona-
AAuto bez TTL-
MManuálny-
RPTOpakujúci sa blesk-
Diaľkové ovládanie
i-TTLi-TTL-
[A: B]Rýchle bezdrôtové ovládanie blesku-
q A/AAutomatická clona/automat bez TTL-
MManuálny-
RPTOpakujúci sa blesk-
Rádiom riadené pokročilé bezdrôtové osvetlenie-
Farebná informačná komunikácia (blesk)4
Farebná informačná komunikácia (LED svetlo)-
Automatická vysokorýchlostná synchronizácia FP-
FV zámok4 3
Redukcia červených očí-
Modelovacie osvetlenie kamery-
Jednotné ovládanie blesku-
Aktualizácia firmvéru blesku fotoaparátu4
 1. Nie je k dispozícii s bodovým meraním.
 2. Dá sa vybrať pomocou položky [ Flash control ] v ponukách fotoaparátu.
 3. Dostupné iba v režime ovládania blesku i-TTL .

Bezdrôtový ovládač blesku SU-800

Keď je SU-800 namontovaný na fotoaparáte kompatibilnom so CLS , možno ho použiť ako ovládač pre blesky SB-5000 , SB-910 , SB-900 , SB-800 , SB-700 , SB-600 , SB-500 alebo SB-R200 . - Zábleskové jednotky SB-R200 . Skupinové ovládanie blesku je podporované až pre tri skupiny. Samotný SU-800 nie je vybavený bleskom.

Podporované funkcie
Jediný blesk
i-TTLi-TTL vyvážený výplňový záblesk-
Štandardný i-TTL výplňový blesk-
q AAutomatická clona-
AAuto bez TTL-
GNManuál s prioritou vzdialenosti-
MManuálny-
RPTOpakujúci sa blesk-
Pokročilé optické bezdrôtové osvetlenie
Majster
Diaľkové ovládanie blesku4
i-TTLi-TTL-
[A: B]Rýchle bezdrôtové ovládanie blesku4 1
q AAutomatická clona-
AAuto bez TTL-
MManuálny-
RPTOpakujúci sa blesk-
Diaľkové ovládanie
i-TTLi-TTL-
[A: B]Rýchle bezdrôtové ovládanie blesku-
q A/AAutomatická clona/automat bez TTL-
MManuálny-
RPTOpakujúci sa blesk-
Rádiom riadené pokročilé bezdrôtové osvetlenie-
Farebná informačná komunikácia (blesk)-
Farebná informačná komunikácia (LED svetlo)-
Automatická vysokorýchlostná synchronizácia FP4 2
FV zámok4 3
Redukcia červených očí-
Modelovacie osvetlenie kamery-
Jednotné ovládanie blesku-
Aktualizácia firmvéru blesku fotoaparátu-
 1. Dostupné len pri fotografovaní zblízka.
 2. Deaktivované, keď je pre režim ovládania blesku zvolený RPT .
 3. Dostupné iba v režime ovládania záblesku i-TTL alebo keď je blesk nakonfigurovaný na vydávanie monitorovacích predzábleskov v režime ovládania záblesku q A.

Poznámky a tipy pre voliteľné blesky

Keď používate voliteľnú zábleskovú jednotku, nezabudnite si prečítať aj dokumentáciu dodanú s jednotkou.

 • Ak jednotka podporuje CLS , pozrite si časť o digitálnych zrkadlovkách kompatibilných so CLS . Tento fotoaparát nie je v dokumentácii k bleskom SB-80DX , SB-28DX a SB-50DX zahrnutý v kategórii „digitálna zrkadlovka“.
 • Ak indikátor pripravenosti blesku ( c ) bliká približne tri sekundy po nasnímaní fotografie v automatickom režime i-TTL alebo bez TTL, blesk sa spustil na plný výkon a fotografia môže byť podexponovaná (len blesky kompatibilné so CLS ).
 • Ovládanie blesku i-TTL možno použiť pri citlivosti ISO medzi 100 a 12 800.
 • Pri citlivostiach ISO nad 12 800 sa pri niektorých rozsahoch alebo nastaveniach clony nemusia dosiahnuť požadované výsledky.
 • V režime P je maximálna clona (minimálne clonové číslo) obmedzená podľa citlivosti ISO, ako je znázornené nižšie:
  Maximálna clona (číslo f) pri ekvivalente ISO:
  10020040080016003200640012800
  455.67.18101113
  1. Ak je maximálna clona objektívu menšia, ako je uvedené vyššie, maximálna hodnota clony bude maximálna clona objektívu.
 • SB-5000 , SB-910 , SB-900 , SB-800 , SB-700 , SB-600 , SB-500 a SB-400 poskytujú redukciu efektu červených očí pri redukcii efektu červených očí a pomalú synchronizáciu s zábleskové režimy redukcie očí.
 • Na fotografiách s bleskom zhotovených s vysokovýkonnou batériou SD-9 alebo SD-8A pripojenou priamo k fotoaparátu sa môže objaviť „šum“ vo forme čiar. Znížte citlivosť ISO alebo zväčšite vzdialenosť medzi fotoaparátom a akumulátorom.
 • Keď sa na fotografovanie s bleskom mimo fotoaparátu použije synchronizačný kábel SC-série 17, 28 alebo 29, v režime i-TTL sa nemusí dosiahnuť správna expozícia. Odporúčame vám zvoliť štandardný i-TTL výplňový blesk. Urobte skúšobný záber a zobrazte výsledky na displeji fotoaparátu.
 • V i-TTL nepoužívajte inú formu zábleskového panelu (difúzny panel), ako je vstavaný zábleskový panel zábleskovej jednotky alebo dodaný odrazový adaptér. Použitie iných panelov môže spôsobiť nesprávnu expozíciu.

Fotografovanie s bleskom

Fotografovanie s bleskom nemožno kombinovať s niektorými funkciami fotoaparátu, vrátane:

 • nahrávanie videa,
 • [ Continuous H (extended) ] pre režim spustenia,
 • HDR (vysoký dynamický rozsah) a
 • tichá fotografia.

Použitie zámku FV s voliteľnými bleskami

 • Uzamknutie záblesku je k dispozícii s voliteľnými zábleskovými jednotkami v režime TTL a (ak je podporovaný) predzáblesk monitora q A a predzáblesk monitora A (ďalšie informácie nájdete v dokumentácii dodanej s bleskom).
 • Upozorňujeme, že keď sa na ovládanie diaľkovo ovládaných zábleskových jednotiek používa pokročilé bezdrôtové osvetlenie, budete musieť nastaviť režim ovládania blesku pre hlavný blesk alebo aspoň jednu skupinu diaľkových ovládačov na TTL , q A alebo A .

Iné blesky

Nasledujúce blesky možno použiť v automatickom režime bez TTL ( A ) a v manuálnom režime. Dostupné možnosti sa nelíšia podľa použitého objektívu.

Blesková jednotkaPodporované funkcie
SB-80DX , SB-28DX , SB-28 , SB-26 , SB-25 , SB-24Automat bez TTL, Manuálne, Opakovaný blesk, Synchronizácia na zadnú lamelu 1
SB-50DX , SB-23 , SB-29 , SB-21B , SB-29SManuálne, synchronizácia na zadnú lamelu 1
SB-30 , SB-27 2 , SB-22S , SB-22 , SB-20 , SB-16B , SB-15Automatická bez TTL, manuálna, synchronizácia na zadnú lamelu 1
 1. Dostupné, keď sa na výber režimu blesku používa fotoaparát.
 2. Montáž blesku SB-27 na fotoaparát automaticky nastaví režim blesku na TTL , ale nastavenie režimu blesku na TTL deaktivuje spúšť. Nastavte blesk SB-27 na A .

Meracie plochy pre FV zámok

Oblasti namerané pri použití FV lock s voliteľnými bleskami sú nasledovné:

 • Samostatná záblesková jednotka
Režim ovládania bleskuMeraná plocha
i-TTL6 mm kruh v strede rámu
Automatická clona ( q A )Oblasť meraná expozimetrom s bleskom
 • Diaľkové blesky
Režim ovládania bleskuMeraná plocha
i-TTLCelý rám
Automatická clona ( q A )Oblasť meraná expozimetrom s bleskom
Auto bez TTL ( A )

Kompenzácia blesku pre voliteľné blesky

V režimoch ovládania blesku i-TTL a automatickej clony ( q A ) sa kompenzácia blesku vybratá voliteľným bleskom alebo položkou [ Flash control ] fotoaparátu pridá ku kompenzácii blesku vybratej pomocou položky [ Flash correction ] pri fotografovaní. Ponuka.

Štúdiové stroboskopické osvetlenie

Ak chcete upraviť farbu a jas pohľadu cez objektív, aby sa zábery dali ľahšie komponovať, vyberte [ Off ] pre Custom Setting d6 [ Apply settings to live view ].