C Ponuka snímania fotografií: Možnosti snímania

Ak chcete zobraziť ponuku snímania fotografií, vyberte kartu C v ponukách fotoaparátu.

Ponuka snímania fotografií obsahuje nasledujúce položky:

Pozri tiež

„Predvolené nastavenia ponuky fotografovania“ ( Predvolené nastavenie ponuky snímania fotografií )